«

»

Print this Příspěvek

Čím a jak jsme se bavili v naší školní družině?

Co jsme všechno v letošním školním roce ve školní družině vyrobili, postavili, nakreslili, vykonali, poznali nebo zažili? Bylo toho docela dost. Využili jsme k našim činnostem spoustu rozličného materiálu. Pochopili jsme, že nemusíme hned všechen nepotřebný materiál vyhazovat – určitě se bude později hodit. A tento nápad se nám i několikrát osvědčil. Když se podíváme okolo sebe a popustíme trochu uzdu své fantazii, jde to samo.

V rukodělné činnosti i některých soutěžích jsme například využili víčka od PET lahví, různé druhy krabiček a obalů k ukládání menších krabiček do jedné větší nebo k různým stavbám, tkanice k tvorbě obrázků, vázání uzlů a smyček nebo provlékání obrázků, barevné drátky z kabelů k výrobě barevných spirál, ozdob a obrázků, provázky ke kolektivní tvorbě pavučinky a geometrických tvarů, špunty, ruličky, kelímky, prázdné šnečí ulity k malování a zdobení, odměrky z dětské stravy k přenášení tvarů, dřevěných hranolků k nápaditým rozmanitým stavbám a dalším soutěžím. Nejvíce jsme asi využívali různé druhy papíru. S barevnou papírovou kuličkou jsme hráli foukaný fotbal, házeli jsme uvázaný korálek do papírového kelímku, lovili rybičky z papíru, tvořili různé typy skládanek, přáníček, dárečků a kreseb. Svoji rukodělnou a výtvarnou činnost prezentujeme na nástěnkách  školy, školní družiny a jídelny.

Ve školní družině poznáváme různé zajímavosti, procvičujeme, soutěžíme, vyrábíme, hrajeme si,  ale hlavně relaxujeme. Někteří žáci a žákyně navštěvují družinu po vyučování jen krátce, ale většina v ní pobývá delší čas, a to do doby než jim jede autobus nebo než si je někdo vyzvedne. K relaxaci a odpočinku využíváme didaktické pomůcky, stavebnice, stolní hry, výtvarný materiál i audiovizuální techniku. Mimo odpočinku ve třídě, máme možnost využít tělocvičnu, zahradu za školou nebo hřiště.

Při pobytu na zahradě, mohou žáci vytvářet stavby z písku, využít houpačky, hrazdy, průlezku se skluzavkou, zahrát si míčové hry a využít další náčiní z chatky. Dívky rády relaxují pod stromy, kde využívají k  výrobkům přírodniny nebo si kreslí na papír. Nejen tedy relaxujeme a poznáváme, ale také zároveň trénujeme svůj postřeh a zručnost. Zároveň se i při hrách a soutěžích učíme toleranci a slušnému chování ke spolužákům, ověřujeme si poznatky z nauky v praxi a snažíme se pomáhat si navzájem.

fotografie ze Školní družiny najdete zde

Jana Janovcová, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2016/09/cim-a-jak-jsme-se-bavili-v-nasi-skolni-druzine/