«

»

Print this Příspěvek

NAŠE MALÉ SOUTĚŽE

V letošním školním roce proběhly v naší školní družině již dvě menší soutěže.

Soutěž, která se týkala zdravého stravování žáků, se nazývala „O NEJVĚTŠÍHO JEDLÍKA POLÉVKY“. Žáci každý den hlásili úspěch či neúspěch ve snědení polévky. Za měsíc a půl jsme body sečetli a výsledky vyhodnotili. Žáci, kteří chyběli ze zdravotních důvodů delší dobu, byli v této soutěži znevýhodněni. Tak snad se jim podaří uspět v některých z dalších soutěžích.

Druhá soutěž „KDO S NÁMI CHODÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY?“ byla z části výtvarná a z části poznávací. Žáci si podle sebe namalovali na čtvrtku své obličeje a otiskli dlaně s prsty. Druhý den hádali spolužáky podle očíslovaných obrázků a zapisovali jejich jména na lístek. Po sečtení správných bodů jsme určili pořadí.

Drobné odměny získali žáci umístění na prvních třech místech v obou soutěžích a všichni dostali malou sladkou odměnu.

Vychovatelka: Jana Janovcová

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2016/10/nase-male-souteze/