«

»

Print this Příspěvek

Pololetní vyhodnocení soutěže „SLUŠŇÁK – SLUŠŇAČKA“

Na začátku školního roku 2016 – 2017 jsme si ve školní družině vyhlásili soutěž „SLUŠŇÁK – SLUŠŇAČKA“. Žáci a žákyně mají po celý školní rok možnost získat co nejvíce vyražených barevných kytiček, které ukládají do označeného pytlíčku se svým jménem. A jaká máme pravidla? Opravdu jednoduchá:

-ZA PĚKNÉ CHOVÁNÍ, POMOC, SLUŠNOST KYTIČKU DOSTANEŠ

-ZA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ, DRZOST, UBLIŽOVÁNÍ KYTIČKU VRÁTÍŠ

Ke konci každého pololetí kytičky spočítáme. Vyhrává ten, kdo má nejvíce kytiček v pytlíčku!!!

A tak se někteří snaží více a někteří méně. Ale vidíme, jak se jejich chování dost změnilo. Jsou například ochotnější pomáhat třeba s úklidem pomůcek a pracovního materiálu, nebo při mytí a úklidu kelímků na pitný režim, při úklidu pracovních míst, tříd, hraček a her ve družině a hlavně pomáhat si navzájem mezi samotnými spolužáky. Často se i předhánějí, kdo s kým a v čem zrovna půjde pomoci. Doufám, že jim tato soutěživost a ochota pomáhat vydrží a budou se snažit i dále. Dne 12. 1. 2017 jsme ukončili hodnocení za I. pololetí. Sečetli jsme všechny sebrané kytičky a odměnu získalo 1. – 3.místo z řad dívek a u chlapců pouze 1.místo, vzhledem k tomu, že měli o mnoho kytiček méně než dívky. Přeji všem úspěch v dalším sběru kytiček.

Za školní družinu

vychovatelka J. Janovcová

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2017/01/pololetni-vyhodnoceni-souteze-slusnak-slusnacka/