DŘÍVKOVÁNÍ

Žáci naší školní družiny, pracovali, hráli si, soutěžili a vyráběli ze všeho, co se týkalo dřeva (výjimkou byla pouze modelína u dvou výrobků). Využili jsme klacíky z lesa, různé velikosti hranolů ze dřeva, stavebnice, mikádo, kostky, špachtle, párátka, špejle nebo dřívka. Co všechno jsme si vymysleli a s čím soutěžili?

Soutěže: -házení klacku do koše -stavebnice -rovnání klacků (do rohu, na sebe, za sebou, vedle sebe) -hry se špejlemi (stavba vatry) -hranoly (stavby věže, padajícího hada, hody do plechovky, sestavení obrázků a jmen)

Výrobky: -zdobení klacku barvami, tvorba zvířátka -modelování pařezu z modelíny, pletení modelínové pomlázky -panáčci ze špachtlí, párátek, dřívek a korku (dokreslení ručiček a nožiček, lepení papírových očí)

Hry: -lovení papírových rybiček na udici -přitahování berušek a namotávání provázku na tyčku -mikádo

Většina her a soutěží byla provedena kolektivně. Obarvené klacíky si žáci, po ukončení her, odnesli domů. Nejvíce je zaujala stará hra „mikádo“, kterou jsme museli několikrát i opakovat.

 

Hry a soutěže byly provedeny kolektivně, výrobek si každý žák vytvořil sám podle svého uvážení.

 

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

 

O nás administrace

Hlavní administrátor stránek. Dotazy na no.nick@email.cz

Komentáře jsou vypnuty.