↑ Return to Domácí úkoly

Print this Stránka

Domácí úkoly 5.ročník

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

Týden


  Pravidelné domácí úkoly    ČJ + M

5. ročník

 Pondělí
 Úterý
 Středa
 Čtvrtek
 Pátek

 

 

Předmět

Učivo

Termín
AJ Diktát vět – podle UČ s. 28 16. 2.
Překlad vět – sloveso být – kartičky II. 26. 2.
VL

 
VV + PČ
HV
TV  

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/domaci-ukoly/domaci-ukoly-5-rocnik/