↑ Return to Domácí úkoly

Print this Stránka

Domácí úkoly 5.ročník

 

 

Předmět

Učivo  –  5. ročník

Termín

ČJ Procvičovat mluvnické kategorie podstatných jmen – rod, číslo, pád a vzor – např. ve větě vyhledat podstatná jména + určit  
     
     
M Písemná práce 20. 1. 
     
AJ Písemka – In the house (slovíčka), vesmír (slovíčka) 21. 1. 
     
VL Písemka – mezinárodní organizace (pročíst zápis) + poznávačka českých památek UNESCO (přehled obrázků ve třídě) 22. 1.
     
     
PŘ  Projekt – Domácí zvířátko (mazlíček) – popsat zvíře, které mám doma nebo bych si přál/a, co potřebuje, co má/nemá rádo, …  17. 1.
  Písemka – Vesmír (opakování) 17. 1.
INF    
VV    
   
HV

Referáty:

Antonín Dvořák – M.D.

Petr Eben – N.H.

Petr Hapka – E.F.

Ladislav Štaidl – N.Č.

Jaroslav Uhlíř – Z.Č.

Ilja Hurník – J.V.

Karel Svoboda – A.V.

 

21. 1. 

28. 1. 

3. 3.

10. 3. 

17. 3.

31. 3.

14. 4.

TV    

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/domaci-ukoly/domaci-ukoly-5-rocnik/