Print this Stránka

Organizace roku 2019/2020

 

ZÁŘÍ  
2. září – Slavnostní zahájení školního roku
3. září MŠ a ZŠ – Muzikoterapeutická dílna – bubnování      Více …
4. září MŠ a ZŠ – Zahajovací schůzka pro rodiče žáků MŠ a ZŠ
10. září

MŠ a ZŠ – Přír. muzeum a komunitní zahrada (Doudleby n. Orl.)

Environmentální program:  „Bylinky pro princeznu“,  „Trosečníci“

13. září MŠ a ZŠ – Exkurze – Zdobnice a. s. (Slatina n. Zdob.)
17. září a ZŠ – Výstava akvarijních a terarijních zvířat (Rychnov n. Kn.)
17. září ZŠ (3.-5. roč.) – Výuka na dopravním hřišti (Rychnov n. Kn.)
22. září ZŠ – Vítání nových občánků 
ŘÍJEN
 
1. října – Atletický čtyřboj – výběr žáků (Slatina n. Zdob.) 
2. října MŠ – Divadelní představení – Nosáčkova dobrodružství (Vamberk)
8. října MŠ a ZŠ – Jablíčkový den (jednodenní projekt)
22. října MŠ a ZŠ – Přednáška s ukázkou dravců (školní zahrada)   ce …
28. října Státní svátek – Den vzniku samostatného Československého státu
29.-30. října – Podzimní prázdniny   – v provozu
31. října ZŠ – Projektový den – Halloween  
LISTOPAD  
6. listopadu
Divadelní představení – Princezna ze mlejna (Vamberk)
6. listopadu ZŠ – Výuka i školní družina bude probíhat beze změn
6. listopadu ZŠ a MŠ – Provozní porada (15,30 – 17,00)
13. listopadu
– Čtvrtletní klasifikační porada
18. listopadu
– Třídní rodičovské schůzky 
19. listopadu
– Adventní dílny v ZŠ Slatina nad Zdobnicí
26. listopadu – Návštěva SPC
   
29. listopadu MŠ a ZŠ – Rozsvěcení vánočního stromu u školy (od 17,00 hod.)
   
PROSINEC  
3. prosince – Vánoční dílny  (v herně MŠ od 15,30 hod.)
4. prosince – Florbalový turnaj – dívky (Záchlumí – Fontána)
4. prosince MŠ a ZŠ – Divadelní představení  (Vamberk) odjezd v 7,20 hod.
5. prosince – „Pohádková návštěva“  (v herně MŠ od 8,00 hod.)
10. prosince – Florbalový turnaj – chlapci (Záchlumí – Fontána)
12. prosince MŠ a ZŠ Výlet – Vánoční program  (Hrádek u Nechanic)
18. prosince – Vánoční stromeček s dárky (v herně MŠ od 8,00 hod.) 
19. prosince – Zimní vycházka ke krmelcům
20. prosince – Třídní vánoční besídky
23.12. – 3.1. MŠ a ZŠ – Vánoční prázdniny  (výuka začne v pondělí 6. ledna)
   
LEDEN  
7. ledna ZŠ a MŠ – Přednáška s ukázkou živočichů + projektový den 
23. ledna ZŠ a MŠ – Výlet – Vida centrum Brno
   
30. ledna – Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí
31. ledna – Jednodenní pololetní prázdniny
ÚNOR  
3.-9. února  – Jarní prázdniny
   
   
   
BŘEZEN  
 13. března MŠ a ZŠ – Zdravá záda – hodinový kurz s fyzioterapeutkou 
   
   
25. března MŠ a ZŠ – Velkoplošné promítání: Taje Thajska (Rychnov) Více …
   
DUBEN  
1. dubna – Turnaj ve vybíjené – starší žáci (Záchlumí – Fontána)
9. dubna – Velikonoční prázdniny
10. dubna – Státní svátek – Velký pátek
13. dubna – Velikonoční pondělí
   
  MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik (Česká Třebová) 
   
   
KVĚTEN  
Květen MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik (Česká Třebová)
  – Výlet do resortu Březová
   
   
ČERVEN  
Červen MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik (Česká Třebová)
  – Ozdravný pobyt v přírodě (Neratov)
18. června MŠ a ZŠVýlet – Zábavný park Mirákulum
24. června – „Geomag na cestách“ (práce s magnetickou stavebnicí) Více …
  – Odevzdání učebnic
  MŠ a ZŠ – Školní výstava – Vyšívaný svět (tělocvična)
  MŠ a ZŠ – Vyhodnocení soutěže sběru druhotných surovin
30. června – Slavnostní zakončení školního roku – předání vysvědčení
1.7. – 31. 8. – Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/organizace-2019-2020/