Organizace roku 2019/2020

 

ZÁŘÍ  
2. září – Slavnostní zahájení školního roku
3. září MŠ a ZŠ – Muzikoterapeutická dílna – bubnování      Více …
4. září MŠ a ZŠ – Zahajovací schůzka pro rodiče žáků MŠ a ZŠ
10. září

MŠ a ZŠ – Přír. muzeum a komunitní zahrada (Doudleby n. Orl.)

Environmentální program:  „Bylinky pro princeznu“,  „Trosečníci“

13. září MŠ a ZŠ – Exkurze – Zdobnice a. s. (Slatina n. Zdob.)
17. září a ZŠ – Výstava akvarijních a terarijních zvířat (Rychnov n. Kn.)
17. září ZŠ (3.-5. roč.) – Výuka na dopravním hřišti (Rychnov n. Kn.)
22. září ZŠ – Vítání nových občánků 
   
ŘÍJEN
 
1. října – Atletický čtyřboj – výběr žáků (Slatina n. Zdob.) 
2. října MŠ – Divadelní představení – Nosáčkova dobrodružství (Vamberk)
8. října MŠ a ZŠ – Jablíčkový den (jednodenní projekt)
22. října MŠ a ZŠ – Přednáška s ukázkou dravců (školní zahrada)   ce …
28. října Státní svátek – Den vzniku samostatného Československého státu
29.-30. října – Podzimní prázdniny   – v provozu
31. října ZŠ – Projektový den – Halloween  
   
LISTOPAD  
6. listopadu
Divadelní představení – Princezna ze mlejna (Vamberk)
6. listopadu ZŠ – Výuka i školní družina bude probíhat beze změn
6. listopadu ZŠ a MŠ – Provozní porada (15,30 – 17,00)
13. listopadu
– Čtvrtletní klasifikační porada
18. listopadu
– Třídní rodičovské schůzky 
19. listopadu
– Adventní dílny v ZŠ Slatina nad Zdobnicí
26. listopadu – Návštěva SPC
29. listopadu MŠ a ZŠ – Rozsvěcení vánočního stromu u školy (od 17,00 hod.)
   
PROSINEC  
3. prosince – Vánoční dílny  (v herně MŠ od 15,30 hod.)
4. prosince – Florbalový turnaj – dívky (Záchlumí – Fontána)
4. prosince MŠ a ZŠ – Divadelní představení  (Vamberk) odjezd v 7,20 hod.
5. prosince – „Pohádková návštěva“  (v herně MŠ od 8,00 hod.)
10. prosince – Florbalový turnaj – chlapci (Záchlumí – Fontána)
12. prosince MŠ a ZŠ Výlet – Vánoce na zámku  (Hrádek u Nechanic)
18. prosince – Vánoční stromeček s dárky (v herně MŠ od 8,00 hod.) 
19. prosince – Zimní vycházka ke krmelcům
20. prosince – Třídní vánoční besídky
23.12. – 3.1. MŠ a ZŠ – Vánoční prázdniny  (výuka začne v pondělí 6. ledna)
   
LEDEN  
7. ledna ZŠ a MŠ – Přednáška s ukázkou živočichů + projektový den 
23. ledna ZŠ a MŠ VýletVida! Science centrum (Brno) 
30. ledna – Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí
31. ledna – Jednodenní pololetní prázdniny
   
ÚNOR  
3.-9. února  – Jarní prázdniny
11. února – Film „Lví král“ (kino v Žamberku)
   
BŘEZEN  
11. března Mimořádné opatření – Uzavření ZŠ
12. března ZŠ a MŠ – Provozní porada
16. března Mimořádné opatření – Uzavření MŠ
13. března MŠ a ZŠ – Zdravá záda – hodinový kurz s fyzioterapeutkou 
20. března – Projektový den ve škole: Finanční gramotnost 
25. března MŠ a ZŠ – Taje Thajska (Rychnov) Více …       Přeloženo na 30. 10. 
   
DUBEN  
1. dubna – Turnaj ve vybíjené – starší žáci (Záchlumí – Fontána)
  . dubna
MŠ a ZŠ – promítání: MŠ – Začarovaný korálový útes, ZŠ – Grossologie
8. dubna Zápis do první třídy
9. dubna – Velikonoční prázdniny
10. dubna Velký pátek
13. dubna Velikonoční pondělí
15. dubna ZŠ – Výlet – Sklárna Svoboda Karlov
28. dubna MŠ a ZŠ – divadlo Vamberk: Obušku z pytle ven
   
KVĚTEN  
18. května MŠ i ZŠ – Preventivní projektový den „Hasík“
25. května ZŠ – Výlet – Resort Březová
   
ČERVEN  
Červen ZŠ – Ozdravný pobyt v Neratově
18. června MŠ a ZŠ – Výlet – Zábavný park Mirákulum
24. června – „Geomag na cestách“ (práce s magnetickou stavebnicí) Více …
   
  MŠ a ZŠ – Školní výstava – Vyšívaný svět (tělocvična)
  MŠ a ZŠ – Vyhodnocení soutěže sběru druhotných surovin
  – Slavnostní zakončení školního roku – předání vysvědčení
1.7. – 31. 8. – Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

  Organizace roku 2020/2021
   
24. března 2021  ZŠ a MŠ  –  Velkoplošné promítání v Rychnově – Brazílie
   
   

 

Comments are closed.