Archiv kategorie: Školní družina

HLEDÁME DRUŽINOVÝ POKLAD

Při této soutěži jsme pozorovali zařízení a vybavení naší malé družiny a vyhledávali jednotlivé pomůcky a věci podle úkolů.

Žáci běhali po místnosti, pečlivě plnili, pozorovali, hledali, hlásili svoje objevy a nálezy. Po vyčerpání všech otázek, jsme spočítali u všech objevitelů jednotlivé body a určili jednoho vítěze. Obdržel odměnu ve formě propisovačky s hrací kuličkou.

KDO OBJEVIL POKLAD???

1.místo – Ríša (nejvíce bodů)

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/hledame-druzinovy-poklad/

POZORUJEME ROZDÍLY …

Soutěž „POZORUJEME ROZDÍLY“ byla o vyzkoušení si postřehu a pozorování drobných detailů na podobných obrázcích. Žáci, ve dvojicích nebo jednotlivě, obdrželi obrázky zvířátek, rostlinek, dopravních prostředků, osob i pohádkových motivů. Pozorovali a barevně označovali rozdíly a jejich počet vždy zaznamenávali pod každý obrázek. Někteří žáci velice dobře spolupracovali, další si svoje názory vyřizovali i hlasitější formou. Po vyhledání a ukončení této soutěže, byly body zkontrolovány a sečteny. A zde jsou naše výsledky:

1.místo – Eliška Š. (70 bodů – pracovala sama)

2.místo – Matyáš S. x Marek (57,5 bodů)

3.místo – Klára x Zuzka Hl. (55,5 bodů)

4.místo – Martin x Tomáš (52,5 bodů)

5.místo – Ríša x Honzík (44 bodů)

Žáci na prvních třech místech obdrželi drobnou odměnu.

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/pozorujeme-rozdily/

TO UŽ VÍM DÁVNO

Žáci poznávali dopravní prostředky (kolo, autobus, tramvaj, …) nebo osoby ze záchranných složek (hasiče, lékaře, …), a to formou říkanek. Jednotlivé říkanky byly zároveň formulovány jako 12 hádanek. Kdo se přihlásil první a odpověděl správně, dostal bod. A kdo vyhrál?

1.místo – Marek F. x Ríša (každý 4 body)

Tentokrát byla odměna sladká. A protože soutěžili jen žáci z 1. a 2.ročníku, bylo oceněno pouze první místo.

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/to-uz-vim-davno/

DŘÍVKOVÁNÍ

Žáci naší školní družiny, pracovali, hráli si, soutěžili a vyráběli ze všeho, co se týkalo dřeva (výjimkou byla pouze modelína u dvou výrobků). Využili jsme klacíky z lesa, různé velikosti hranolů ze dřeva, stavebnice, mikádo, kostky, špachtle, párátka, špejle nebo dřívka. Co všechno jsme si vymysleli a s čím soutěžili?

Soutěže: -házení klacku do koše -stavebnice -rovnání klacků (do rohu, na sebe, za sebou, vedle sebe) -hry se špejlemi (stavba vatry) -hranoly (stavby věže, padajícího hada, hody do plechovky, sestavení obrázků a jmen)

Výrobky: -zdobení klacku barvami, tvorba zvířátka -modelování pařezu z modelíny, pletení modelínové pomlázky -panáčci ze špachtlí, párátek, dřívek a korku (dokreslení ručiček a nožiček, lepení papírových očí)

Hry: -lovení papírových rybiček na udici -přitahování berušek a namotávání provázku na tyčku -mikádo

Většina her a soutěží byla provedena kolektivně. Obarvené klacíky si žáci, po ukončení her, odnesli domů. Nejvíce je zaujala stará hra „mikádo“, kterou jsme museli několikrát i opakovat.

 

Hry a soutěže byly provedeny kolektivně, výrobek si každý žák vytvořil sám podle svého uvážení.

 

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/drivkovani/

Program „ Africká kultura“

Program „ Africká kultura“

Dne 20. 3. 2019 se naše škola zúčastní programu „Africká kultura“, který je zaměřen na:

– prezentaci o Africe se zaměřením na Kongo, spojenou s diskusí

– autentickou africkou folklórní hudbu – bubnování a africké písně

– Africké tance i s aktivním zapojením účastníků, například žáků i učitelů.

– soutěž v tanci, spojenou s vyhodnocením nejlepších a předání výhry.

Vstupné: 50 Kč (placeno z třídního fondu)

Program se uskuteční ve Fontáně v Záchlumí, začátek v 9:00 hodin. Do Záchlumí se budeme přesouvat auty.

Poslední vyučovací hodina před obědem bude podle rozvrhu a odpolední vyučování také.

Pro děti na památku budou k prodeji africké náramky za 35 Kč a náhrdelníky za 65 Kč.

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/03/program-africka-kultura/

„Nejlepší jedlík polévky“

Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce byly reakce na tuto soutěž pozitivní, rozhodli jsme ji i z důvodů žádosti žáků letos opakovat.                                                              Od září 2017 do prosince 2017  jsme v naší školní jídelně                                                    v ZŠ a MŠ Rybné nad Zdobnicí  opět soutěžili o „Nejlepšího jedlíka polévky“.

A co jsme pro to museli udělat?

-podle chuti se snažit sníst všechnu polévku

-vrátit na tácek prázdnou misku od polévky

-pokud možno nevracet polévku

-soutěž byla dobrovolná

Nejdříve výsledky zaznamenávala vychovatelka ŠD, která má žáky během obědů na starosti, ale později sami žáci projevili zájem a pravidelně se střídali v této evidenci. Ostatní zase vzorně těmto zapisovatelům hlásili prázdnou nebo plnou misku od polévky. I když někteří žáci během soutěže byli nemocní, po uzdravení se snažili body zase dohnat. Soutěž byla ukončena dne 15. 12. 2017. Následující pondělí jsme spočítali body, soutěž vyhodnotili a ocenili první tři místa.  Žáci obdrželi drobné ceny.  Všechny zajímali výsledky soutěže, které jsou vystaveny na nástěnce chodby ZŠ.

                                                           Jana Janovcová, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2017/12/nejlepsi-jedlik-polevky/

Soutěž ve sběru baterií

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2017/02/soutez-ve-sberu-baterii/

Pololetní vyhodnocení soutěže „SLUŠŇÁK – SLUŠŇAČKA“

Na začátku školního roku 2016 – 2017 jsme si ve školní družině vyhlásili soutěž „SLUŠŇÁK – SLUŠŇAČKA“. Žáci a žákyně mají po celý školní rok možnost získat co nejvíce vyražených barevných kytiček, které ukládají do označeného pytlíčku se svým jménem. A jaká máme pravidla? Opravdu jednoduchá:

-ZA PĚKNÉ CHOVÁNÍ, POMOC, SLUŠNOST KYTIČKU DOSTANEŠ

-ZA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ, DRZOST, UBLIŽOVÁNÍ KYTIČKU VRÁTÍŠ

Ke konci každého pololetí kytičky spočítáme. Vyhrává ten, kdo má nejvíce kytiček v pytlíčku!!!

A tak se někteří snaží více a někteří méně. Ale vidíme, jak se jejich chování dost změnilo. Jsou například ochotnější pomáhat třeba s úklidem pomůcek a pracovního materiálu, nebo při mytí a úklidu kelímků na pitný režim, při úklidu pracovních míst, tříd, hraček a her ve družině a hlavně pomáhat si navzájem mezi samotnými spolužáky. Často se i předhánějí, kdo s kým a v čem zrovna půjde pomoci. Doufám, že jim tato soutěživost a ochota pomáhat vydrží a budou se snažit i dále. Dne 12. 1. 2017 jsme ukončili hodnocení za I. pololetí. Sečetli jsme všechny sebrané kytičky a odměnu získalo 1. – 3.místo z řad dívek a u chlapců pouze 1.místo, vzhledem k tomu, že měli o mnoho kytiček méně než dívky. Přeji všem úspěch v dalším sběru kytiček.

Za školní družinu

vychovatelka J. Janovcová

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2017/01/pololetni-vyhodnoceni-souteze-slusnak-slusnacka/

NAŠE MALÉ SOUTĚŽE

V letošním školním roce proběhly v naší školní družině již dvě menší soutěže.

Soutěž, která se týkala zdravého stravování žáků, se nazývala „O NEJVĚTŠÍHO JEDLÍKA POLÉVKY“. Žáci každý den hlásili úspěch či neúspěch ve snědení polévky. Za měsíc a půl jsme body sečetli a výsledky vyhodnotili. Žáci, kteří chyběli ze zdravotních důvodů delší dobu, byli v této soutěži znevýhodněni. Tak snad se jim podaří uspět v některých z dalších soutěžích.

Druhá soutěž „KDO S NÁMI CHODÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY?“ byla z části výtvarná a z části poznávací. Žáci si podle sebe namalovali na čtvrtku své obličeje a otiskli dlaně s prsty. Druhý den hádali spolužáky podle očíslovaných obrázků a zapisovali jejich jména na lístek. Po sečtení správných bodů jsme určili pořadí.

Drobné odměny získali žáci umístění na prvních třech místech v obou soutěžích a všichni dostali malou sladkou odměnu.

Vychovatelka: Jana Janovcová

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2016/10/nase-male-souteze/

Čím a jak jsme se bavili v naší školní družině?

Co jsme všechno v letošním školním roce ve školní družině vyrobili, postavili, nakreslili, vykonali, poznali nebo zažili? Bylo toho docela dost. Využili jsme k našim činnostem spoustu rozličného materiálu. Pochopili jsme, že nemusíme hned všechen nepotřebný materiál vyhazovat – určitě se bude později hodit. A tento nápad se nám i několikrát osvědčil. Když se podíváme okolo sebe a popustíme trochu uzdu své fantazii, jde to samo.

V rukodělné činnosti i některých soutěžích jsme například využili víčka od PET lahví, různé druhy krabiček a obalů k ukládání menších krabiček do jedné větší nebo k různým stavbám, tkanice k tvorbě obrázků, vázání uzlů a smyček nebo provlékání obrázků, barevné drátky z kabelů k výrobě barevných spirál, ozdob a obrázků, provázky ke kolektivní tvorbě pavučinky a geometrických tvarů, špunty, ruličky, kelímky, prázdné šnečí ulity k malování a zdobení, odměrky z dětské stravy k přenášení tvarů, dřevěných hranolků k nápaditým rozmanitým stavbám a dalším soutěžím. Nejvíce jsme asi využívali různé druhy papíru. S barevnou papírovou kuličkou jsme hráli foukaný fotbal, házeli jsme uvázaný korálek do papírového kelímku, lovili rybičky z papíru, tvořili různé typy skládanek, přáníček, dárečků a kreseb. Svoji rukodělnou a výtvarnou činnost prezentujeme na nástěnkách  školy, školní družiny a jídelny.

Ve školní družině poznáváme různé zajímavosti, procvičujeme, soutěžíme, vyrábíme, hrajeme si,  ale hlavně relaxujeme. Někteří žáci a žákyně navštěvují družinu po vyučování jen krátce, ale většina v ní pobývá delší čas, a to do doby než jim jede autobus nebo než si je někdo vyzvedne. K relaxaci a odpočinku využíváme didaktické pomůcky, stavebnice, stolní hry, výtvarný materiál i audiovizuální techniku. Mimo odpočinku ve třídě, máme možnost využít tělocvičnu, zahradu za školou nebo hřiště.

Při pobytu na zahradě, mohou žáci vytvářet stavby z písku, využít houpačky, hrazdy, průlezku se skluzavkou, zahrát si míčové hry a využít další náčiní z chatky. Dívky rády relaxují pod stromy, kde využívají k  výrobkům přírodniny nebo si kreslí na papír. Nejen tedy relaxujeme a poznáváme, ale také zároveň trénujeme svůj postřeh a zručnost. Zároveň se i při hrách a soutěžích učíme toleranci a slušnému chování ke spolužákům, ověřujeme si poznatky z nauky v praxi a snažíme se pomáhat si navzájem.

fotografie ze Školní družiny najdete zde

Jana Janovcová, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2016/09/cim-a-jak-jsme-se-bavili-v-nasi-skolni-druzine/