Print this Stránka

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy 

Mgr. Jitka Dytrtová

Třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku:

Mgr. Radka Havelková

Třídní učitelka  4. a 5. ročníku:

Mgr. Jitka Dytrtová

Vyučující předmětů Aj, M, Vv, Pč, Tv, Vl, Inf: 

Mgr. Martina Volfová 

Vychovatelka ve ŠD :
 Jana Janovcová 
 
Asistenti pedagoga:
Jana Janovcová 
Miloslava Vyčítalová 

Učitelky mateřské školy:

Jiřina Filippovová
Jana Krsková

Vedoucí školní jídelny + úklid:

Jarmila Chovančíková

Kuchařka:

Petra Tomanová

 

 

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/zamestnanci-skoly/