Domácí úkoly 5. ročník

 

 

 

Záloha domácích úkolů 1. března – 2. dubna 2021

 

Distanční výuka 5. 4. – 9. 4. 2021

Modře značené učivo bude plněno v on-line hodinách.

Červeně značené učivo nebo úkoly je třeba v daný den vypracovat a poslat nejpozději do pátku ke kontrole e-mailem (nebo splnit jinak dle zadání).

PONDĚLÍ  5. 4.

Svátek – Velikonoční pondělí

ÚTERÝ  6. 4.

8:00  Matematika  – desetinná čísla

9:00  Vlastivěda – Život na vesnici v 18. století – venkovské zvyky

   UČ str. 19-20,    Prezentace 1    Prezentace 2

ČJ – UČ str. 90 / cv. 4 –  předpony Z/S u sloves

STŘEDA  31. 3.

10:05  Přírodověda – Třídění organismů – opakování PS str. 29

   Člověk – Změny člověka během vývoje  UČ str. 68-69,  PS str. 30

   Vývoj člověka 

11:00  Vlastivěda – Život na vesnici v 18. století –  UČ str. 21

   Marie Terezie, Josef II. (opakování učiva) –  PS str. 10-11

M – PS str. 27

AJ – Trénovat čtení v UČ s. 47 – POSLECH pomalu  – rychle

ČTVRTEK  1. 4.

10:05  Český jazyk  – Zájmena + druhy zájmen

   UČ str. 101-102,  PS str. 16

11:00  Anglický jazyk – I can swim but I can´t ski

   Procvičování čtení – UČ s. 47    POSLECH – pomalu  – rychle

   Tvorba vět, odpovědi na otázky  – UČ str. 48

ČJ – Barevné úlohy str. 23 – zájmena

M – PS str. 28

PÁTEK  2. 4.

ČJ – Barevné úlohy str. 24 – druhy zájmen

M – geometrie – obvod trojúhelníku – str. 51/1, 2

Úkoly poslat ke kontrole e-mailem do pátku.

volfova.zsrybna@gmail.com   (ČJ, AJ, PŘ, VL)       

anna.luhova@gmail.com   (M)

 

 

 

ÚKOLY A ODKAZY PRO DOBROVOLNÍKY 

Working Bee Stock Vector Illustration And Royalty Free Working Bee Clipart

 

 

VL –  Státy Evropy,   Povrch a vodstvo Evropy

AJ – podívej se na tato videa s časováním sloves:  BÝT   a   MÍT     

AJ – Vyplň tento On-line TEST – Snaž se, test bude na známku !!!

         (máš pouze dva pokusy, počítat se bude lepší výsledek)

VL –  Pro dobrovolníky:   Podívej se na tato videa: 

       Renesance     Pražský orloj     Rudolf II.

       Astronomové na dvoře Rudolfa II.     Golem     

TV – Udělej si kolem sebe bezpečný prostor a zacvič si!   DANCE

HV  – Procvič si rytmus s učitelem z AFRIKY  – body percussion

PČ – Březnové tvoření podle NÁVODU  (zvol si výrobek)

VL Velikonoční kvíz

AJEaster Wordsearch – vylušti si osmisměrku

VLNEJ z České republiky – otestuj své znalosti z 1. pololetí 

VLKrkonošský kvíz     

VLPraha – kvíz

VLStaré pověsti české – kvíz

AJ – Wordsearch – Food I.  (Jídlo – osmisměrka)

AJ – Wordsearch – Food II.

AJ – Crossword – Verbs 2    (Slovesa – křížovka)

PŘ –  Vývoj člověka      Kostra, svaly

 

 

 

 

 

  Seznam pomůcek pro 5. ročník  2020/2021   (.pdf)

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.