KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY DUBÍNEK

D U B Í N E K

při ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí,

okres Rychnov nad Kněžnou

 

A chcete vědět, kdo jsme? 

Jsme žáci ze základní školy, děti z mateřské školy, paní učitelky, asistentky, vychovatelka, kuchařka a hospodářka.                                                                                                                                             

A chtěli by jste vědět, kde nás najdete?                                                                                                                

Všichni se skoro každý den scházíme v ZŠ a MŠ v Rybné nad Zdobnicí. Ovšem někdy se i vypravíme na jiná zajímavá místa, a to např. do přírody, na výlety a exkurze, na soutěže a různé programy. Nebo si i rádi zasoutěžíme a pobudeme blízko naší školy, kde máme tělocvičnu, pěknou zahradu, hřiště a blízko i louky a lesy.                                                                                          

A co nás vlastně zajímá?                                                                                                                        

Na  výletech a exkurzích objevujeme přírodní zajímavosti, učíme se, jak se chovat v přírodě, poznáváme zvířátka a rostliny. Znalosti z výuky si ověřujeme v praxi. Účastníme se výstavek a soutěží, krmíme zvířátka v zimě, snažíme se šetřit materiál a pomůcky, uklízíme přírodu a učíme se třídit odpady. Přírodovědnou a ekologickou činnost přizpůsobujeme schopnostem a možnostem

jednotlivců.

 

                                                                                          

Komentáře jsou vypnuty.