MŠ – Zájmové aktivity

 

JAZYKOHRÁTKY

Od října bude v naší třídě probíhat jednou za 14 dní (nebo podle aktuálního dění) kroužek Jazykohrátky. Tento kroužek je určený pro děti předškolního věku, aby se systematicky připravovaly na školu.

Jazykohrátky začínají v pondělí 12. října 2020 v časovém rozmezí 12:30-12:50 (13:00) dle aktuální nálady a pozornosti dětí.

Děti budou dostávat pracovní listy, budou mít k dispozici logopedické hry a spoustu dalších materiálů, které bude poskytovat škola a paní učitelka Lucie Dedková. 

Kroužek tedy bude zpoplatněn 100,- Kč za pololetí.

Budeme rozvíjet nejen slovní zásobu, ale také zrakovou, sluchovou a dechovou oblast. Všechny tyto oblasti spolu totiž velmi úzce souvisí a je velmi důležité nezapomínat ani na jednu z nich.

Kroužek bude probíhat hravou formou tak, aby pro děti byl zábavný a zároveň je rozvíjel.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.