Školní družina 2020-2021

 

ZÁŘÍ

 

Září jsme zahájili přivítáním našich nových spolužáků – prvňáčků, ale i stávajících dětí, které nám pomáhaly poznávat nejen družinu, ale i ostatní prostory školy. Společně jsme vytvářeli pravidla, která nám budou pomáhat po celý školní rok, správně se chovat k ostatním dětem, dospělým, ale i k hračkám ve školní družině.

Často jsme si hráli, stavěli stavby z lega, vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin, četli, kreslili, vyráběli. Jelikož nám počasí přálo, chodili jsme na naší školní zahradu, kde děti využívaly prolézačky, skluzavku, domeček a hrály míčové hry. S blížícím se podzimem sbíráme přírodniny, ze kterých budeme tvořit v dalších měsících zajímavé výrobky.

(M. Vyčítalová, vychovatelka ŠD)

 

ŘÍJEN

 

 

PROSINEC

 

Komentáře jsou vypnuty.