PF 2020

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/12/pf-2020/

Akce MŠ – prosinec 2019

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/11/akce-ms-prosinec-2019/

Rozsvěcení vánočního stromu

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/11/rozsveceni-vanocniho-stromu-3/

Organizace

 

 

Ve středu 6. 11. 2019 bude výuka i školní družina probíhat beze změn.

 

Mgr. Jitka Dytrtová

ředitelka školy

 

 

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/11/16156/

ZŠ – Projektový den

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/10/15669/

JABLÍČKOVÝ DEN

 

Dne 8. října 2019 (ÚT) se nebudeme učit podle rozvrhu, ale uděláme si den plný soutěží, her, výtvarných a pracovních činností, zajímavostí = JABLÍČKOVÝ DEN.

Děti z MŠ a žáci ze ZŠ si mohou tomuto dni přizpůsobit i oblečení (např. triko žluté, červené či zelené). Budeme potřebovat penál s pastelkami, nůžky, lepidlo a 2 jablíčka.

Ostatní materiál a pomůcky obdrží ve škole. Jedno jablíčko půjde do soutěže (proto vyberte, které se dítěti líbí), druhé jablíčko se bude zdobit.

Jablíčka si všichni odnesou domů.

V MŠ si tento den budou dělat zvlášť a v ZŠ budou ročníky spojeny.

Vychovatelka J. Janovcová

 

 

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/10/jablickovy-den/

HLEDÁME DRUŽINOVÝ POKLAD

Při této soutěži jsme pozorovali zařízení a vybavení naší malé družiny a vyhledávali jednotlivé pomůcky a věci podle úkolů.

Žáci běhali po místnosti, pečlivě plnili, pozorovali, hledali, hlásili svoje objevy a nálezy. Po vyčerpání všech otázek, jsme spočítali u všech objevitelů jednotlivé body a určili jednoho vítěze. Obdržel odměnu ve formě propisovačky s hrací kuličkou.

KDO OBJEVIL POKLAD???

1.místo – Ríša (nejvíce bodů)

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/hledame-druzinovy-poklad/

POZORUJEME ROZDÍLY …

Soutěž „POZORUJEME ROZDÍLY“ byla o vyzkoušení si postřehu a pozorování drobných detailů na podobných obrázcích. Žáci, ve dvojicích nebo jednotlivě, obdrželi obrázky zvířátek, rostlinek, dopravních prostředků, osob i pohádkových motivů. Pozorovali a barevně označovali rozdíly a jejich počet vždy zaznamenávali pod každý obrázek. Někteří žáci velice dobře spolupracovali, další si svoje názory vyřizovali i hlasitější formou. Po vyhledání a ukončení této soutěže, byly body zkontrolovány a sečteny. A zde jsou naše výsledky:

1.místo – Eliška Š. (70 bodů – pracovala sama)

2.místo – Matyáš S. x Marek (57,5 bodů)

3.místo – Klára x Zuzka Hl. (55,5 bodů)

4.místo – Martin x Tomáš (52,5 bodů)

5.místo – Ríša x Honzík (44 bodů)

Žáci na prvních třech místech obdrželi drobnou odměnu.

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/pozorujeme-rozdily/

TO UŽ VÍM DÁVNO

Žáci poznávali dopravní prostředky (kolo, autobus, tramvaj, …) nebo osoby ze záchranných složek (hasiče, lékaře, …), a to formou říkanek. Jednotlivé říkanky byly zároveň formulovány jako 12 hádanek. Kdo se přihlásil první a odpověděl správně, dostal bod. A kdo vyhrál?

1.místo – Marek F. x Ríša (každý 4 body)

Tentokrát byla odměna sladká. A protože soutěžili jen žáci z 1. a 2.ročníku, bylo oceněno pouze první místo.

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/to-uz-vim-davno/

DŘÍVKOVÁNÍ

Žáci naší školní družiny, pracovali, hráli si, soutěžili a vyráběli ze všeho, co se týkalo dřeva (výjimkou byla pouze modelína u dvou výrobků). Využili jsme klacíky z lesa, různé velikosti hranolů ze dřeva, stavebnice, mikádo, kostky, špachtle, párátka, špejle nebo dřívka. Co všechno jsme si vymysleli a s čím soutěžili?

Soutěže: -házení klacku do koše -stavebnice -rovnání klacků (do rohu, na sebe, za sebou, vedle sebe) -hry se špejlemi (stavba vatry) -hranoly (stavby věže, padajícího hada, hody do plechovky, sestavení obrázků a jmen)

Výrobky: -zdobení klacku barvami, tvorba zvířátka -modelování pařezu z modelíny, pletení modelínové pomlázky -panáčci ze špachtlí, párátek, dřívek a korku (dokreslení ručiček a nožiček, lepení papírových očí)

Hry: -lovení papírových rybiček na udici -přitahování berušek a namotávání provázku na tyčku -mikádo

Většina her a soutěží byla provedena kolektivně. Obarvené klacíky si žáci, po ukončení her, odnesli domů. Nejvíce je zaujala stará hra „mikádo“, kterou jsme museli několikrát i opakovat.

 

Hry a soutěže byly provedeny kolektivně, výrobek si každý žák vytvořil sám podle svého uvážení.

 

J. Janovcova, vychovatelka ŠD

 

Permanent link to this article: http://skola.rybna.cz/2019/07/drivkovani/

Starší příspěvky «

Fetch more items