Fotoalbum ZŠ 2019-2020

 

Muzikoterapeutická dílna

Projektový den mimo školu

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Výtvarná výchova (fotografování)

Projektový den mimo školu

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Práce s magnetickou stavebnicí

Komentáře jsou vypnuty.