Školní poradenské pracoviště

 

Další kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 535 476, 775 235 476
e-mail: info@ppprychnov.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

tel.: 465 521 296, 776 611 695

e-mail: info@ppuo.cz

SPC Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 421 813, 606 729 574
e-mail: info@spcrychnov.cz

Policie Rychnov nad Kněžnou

tel.: 974 536 111

Okresní metodik prevence

Mgr. Zdeňka Ženatová

tel.: 494 535 476,775 235 476

e-mail: info@ppprychnov.cz

Krajský metodik prevence

Mgr. Dita Kosová

tel.: 495 817 219

e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Linka bezpečí dětí a mládeže

tel.: 116 111

Dětské krizové centrum

tel.: 241 484 149

OSPOD Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 535 476, 775 235 476

email: zdena.rykrova@rychnov-city.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.