Organizace roku 2020/2021

 

   
ZÁŘÍ  
1. září – Slavnostní zahájení školního roku

2. září

 

– Třídnické práce do 11:45 hod.

Oběd a školní družina pouze pro přihlášené žáky.  

2. září MŠ a ZŠ – Zahajovací rodičovská schůzka  (od 15:00 hod.)

3. září

ZŠ a MŠ – Park Mirakulum Milovice – projektový den

11. září

 MŠ a ZŠ – „Zebra se za tebe nerozhlédne“  – zrušeno

21. září

MŠ a ZŠ – Putování s handicapem  (ve škole)

23. září

MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik – 1. lekce  (Česká Třebová)

28. září Státní svátek – Den české státnosti
30. září MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik  – 2. lekce
   
ŘÍJEN  
4. října MŠ a ZŠ – Vítání nových občánků (vybraní žáci)
7. října MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik  – 3. lekce
12. října MŠ a ZŠ – promítání 3D filmu o dinosaurech (ve škole)
od 14. října ZŠ – Zahájení distanční výuky   nařízením vlády
  – v provozu
28. října St. svátek – Den vzniku samostatného Československého státu
29.-30. října – Podzimní prázdniny
  – v provozu
   
LISTOPAD  
2. listopadu

– zrušena on-line výuka

– uzavřena  (z důvodu přerušení dodávky elektřiny)

16. listopadu

ZŠ – proběhnou poslední on-line hodiny podle rozvrhu

ZŠ – ukončení distanční výuky

17. listopadu Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18. listopadu ZŠ – Zahájení prezenční výuky
   
PROSINEC  
4. prosince MŠ a ZŠ – Čertovská škola
10. prosince ZŠ – Projektový den + vánoční dílny
21.12.-22.12.

– mimořádné vánoční prázdniny

– v provozu

23.12. – 3.1. MŠ a ZŠ – Vánoční prázdniny 
   
LEDEN  
4. ledna – zahájení prezenční výuky
13. ledna – uzavření MŠ z důvodu karantény
18. ledna – uzavření ZŠ – zahájení distanční výuky
28. ledna ZŠ a MŠ – ředitelské volno
29. ledna – Jednodenní pololetní prázdniny
  – Uzavřena
   
ÚNOR  
1. února ZŠ a MŠ – zahájení prezenční výuky
8.2 – 14.2. – Jarní prázdniny
   
BŘEZEN  
1. března ZŠ a MŠ (předškoláci) – Zahájení distanční výuky
  MŠ – uzavřena
5. března ZŠ – Kyberšikana (sociální sítě)
   
DUBEN  
1. dubna – Velikonoční prázdniny
2. dubna Svátek – Velký pátek
5. dubna Svátek – Velikonoční pondělí
9. dubna ZŠ a MŠ (předškoláci) – zakončení distanční výuky
12. dubna ZŠ – Zápis do ZŠ

12. dubna

 

ZŠ a MŠ – zahájení prezenční výuky

– rodiče budou podrobně informováni e-mailem

   
KVĚTEN  
10. května MŠ – Zápis do MŠ
13. května ZŠ – Hrátky s barvami
21. května ZŠ a MŠ – Projektový den – Papoušci/sovy
   
ČERVEN  
30. června – Slavnostní zakončení školního roku – předání vysvědčení
1.7. – 31.8. ZŠ – Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

Organizace roku 2019/2020

ZÁŘÍ  
2. září – Slavnostní zahájení školního roku
3. září MŠ a ZŠ – Muzikoterapeutická dílna – bubnování      Více …
4. září MŠ a ZŠ – Zahajovací schůzka pro rodiče žáků MŠ a ZŠ
10. září

MŠ a ZŠ – Přír. muzeum a komunitní zahrada (Doudleby n. Orl.)

Environmentální program:  „Bylinky pro princeznu“,  „Trosečníci“

13. září MŠ a ZŠ – Exkurze – Zdobnice a. s. (Slatina n. Zdob.)
17. září a ZŠ – Výstava akvarijních a terarijních zvířat (Rychnov n. Kn.)
17. září ZŠ (3.-5. roč.) – Výuka na dopravním hřišti (Rychnov n. Kn.)
22. září ZŠ – Vítání nových občánků 
   
ŘÍJEN
 
1. října – Atletický čtyřboj – výběr žáků (Slatina n. Zdob.) 
2. října MŠ – Divadelní představení – Nosáčkova dobrodružství (Vamberk)
8. října MŠ a ZŠ – Jablíčkový den (jednodenní projekt)
22. října MŠ a ZŠ – Přednáška s ukázkou dravců (školní zahrada)   ce …
28. října Státní svátek – Den vzniku samostatného Československého státu
29.-30. října – Podzimní prázdniny   – v provozu
31. října ZŠ – Projektový den – Halloween  
   
LISTOPAD  
6. listopadu
Divadelní představení – Princezna ze mlejna (Vamberk)
6. listopadu ZŠ – Výuka i školní družina bude probíhat beze změn
6. listopadu ZŠ a MŠ – Provozní porada (15,30 – 17,00)
13. listopadu
– Čtvrtletní klasifikační porada
18. listopadu
– Třídní rodičovské schůzky 
19. listopadu
– Adventní dílny v ZŠ Slatina nad Zdobnicí
26. listopadu – Návštěva SPC
29. listopadu MŠ a ZŠ – Rozsvěcení vánočního stromu u školy (od 17,00 hod.)
   
PROSINEC  
3. prosince – Vánoční dílny  (v herně MŠ od 15,30 hod.)
4. prosince – Florbalový turnaj – dívky (Záchlumí – Fontána)
4. prosince MŠ a ZŠ – Divadelní představení  (Vamberk) odjezd v 7,20 hod.
5. prosince – „Pohádková návštěva“  (v herně MŠ od 8,00 hod.)
10. prosince – Florbalový turnaj – chlapci (Záchlumí – Fontána)
12. prosince MŠ a ZŠ – Projektový den – Vánoce (Hrádek u Nechanic)
18. prosince – Vánoční stromeček s dárky (v herně MŠ od 8,00 hod.) 
19. prosince – Zimní vycházka ke krmelcům
20. prosince – Třídní vánoční besídky
23.12. – 3.1. MŠ a ZŠ – Vánoční prázdniny  (výuka začne v pondělí 6. ledna)
   
LEDEN  
7. ledna ZŠ a MŠ – Projektový den: Zvířátka na dotek + přednáška 
23. ledna ZŠ a MŠ – Projektový den – Vida! Science centrum (Brno) 
30. ledna – Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí
31. ledna – Jednodenní pololetní prázdniny
   
ÚNOR  
3.-9. února  – Jarní prázdniny
11. února – Film „Lví král“ (kino v Žamberku)
   
BŘEZEN  
11. března Mimořádné opatření – Uzavření ZŠ
12. března ZŠ a MŠ – Provozní porada
16. března Mimořádné opatření – Uzavření MŠ
13. března MŠ a ZŠ – Zdravá záda – hodinový kurz s fyzioterapeutkou 
20. března – Projektový den ve škole: Finanční gramotnost 
25. března MŠ a ZŠ – Taje Thajska (Rychnov) Více …       Přeloženo na 30. 10. 
   
DUBEN  
1. dubna – Turnaj ve vybíjené – starší žáci (Záchlumí – Fontána)
  . dubna
MŠ a ZŠ – Začarovaný korálový útes, Grossologie (promítání)
8. dubna Zápis do první třídy
9. dubna – Velikonoční prázdniny
10. dubna Velký pátek
13. dubna Velikonoční pondělí
28. dubna MŠ a ZŠ – divadlo Vamberk: Obušku z pytle ven
   
KVĚTEN  
18. května MŠ i ZŠ – Preventivní projektový den „Hasík“
   
ČERVEN  
11. června MŠ a ZŠ – Projektový den – Sklárna Svoboda (Karlov)
22. června ZŠ – Projektový den: Výtvarná dílna, kreativní tvoření
23. června MŠ a ZŠ – Projektový den mimo školu – Staré Hrady   
24. června – „Geomag na cestách“ (práce s magnetickou stavebnicí)
25. června ZŠ – Pyžamový den
26. června ZŠ – Pasování páťáků
29. června

ZŠ – Pěší výlet na dolní konec Rybné 

ZRUŠENO z důvodu nepříznivého počasí

  MŠ a ZŠ – Vyhodnocení soutěže sběru druhotných surovin
30. června – Slavnostní zakončení školního roku – předání vysvědčení
1.7. – 31. 8. – Hlavní prázdniny

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.