Organizace roku 2020/2021

 

Školní rok 2020-2021
ZÁŘÍ  
1. září – Slavnostní zahájení školního roku

2. září

 

– Třídnické práce do 11:45 hod.

Oběd a školní družina pouze pro přihlášené žáky.  

2. září MŠ a ZŠ – Zahajovací rodičovská schůzka  (od 15:00 hod.)

3. září

ZŠ a MŠ – Park Mirakulum Milovice – projektový den

11. září

 MŠ a ZŠ – „Zebra se za tebe nerozhlédne“  – zrušeno

21. září

MŠ a ZŠ – Putování s handicapem  (ve škole)

23. září

MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik – 1. lekce  (Česká Třebová)

28. září Státní svátek – Den české státnosti
30. září MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik  – 2. lekce
   
ŘÍJEN  
4. října MŠ a ZŠ – Vítání nových občánků (vybraní žáci)
7. října MŠ a ZŠ – Plavecký výcvik  – 3. lekce
12. října MŠ a ZŠ – promítání 3D filmu o dinosaurech (ve škole)
od 14. října ZŠ – Zahájení distanční výuky   nařízením vlády
  – v provozu
28. října St. svátek – Den vzniku samostatného Československého státu
29.-30. října – Podzimní prázdniny
  – v provozu
   
LISTOPAD  
2. listopadu

– zrušena on-line výuka

– uzavřena  (z důvodu přerušení dodávky elektřiny)

16. listopadu

ZŠ – proběhnou poslední on-line hodiny podle rozvrhu

ZŠ – ukončení distanční výuky

17. listopadu Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18. listopadu ZŠ – Zahájení prezenční výuky
   
PROSINEC  
4. prosince MŠ a ZŠ – Čertovská škola
10. prosince ZŠ – Projektový den + vánoční dílny
21.12.-22.12.

– mimořádné vánoční prázdniny

– v provozu

23.12. – 3.1. MŠ a ZŠ – Vánoční prázdniny 
   
LEDEN  
4. ledna – zahájení prezenční výuky
13. ledna – uzavření MŠ z důvodu karantény
18. ledna – uzavření ZŠ – zahájení distanční výuky
28. ledna ZŠ a MŠ – ředitelské volno
29. ledna – Jednodenní pololetní prázdniny
  – Uzavřena
   
ÚNOR  
1. února ZŠ a MŠ – zahájení prezenční výuky
8.2 – 14.2. – Jarní prázdniny
   
BŘEZEN  
1. března ZŠ a MŠ (předškoláci) – Zahájení distanční výuky
  MŠ – uzavřena
5. března ZŠ – Kyberšikana (sociální sítě)
   
DUBEN  
1. dubna – Velikonoční prázdniny
2. dubna Svátek – Velký pátek
5. dubna Svátek – Velikonoční pondělí
9. dubna ZŠ a MŠ (předškoláci) – zakončení distanční výuky
12. dubna ZŠ – Zápis do ZŠ

12. dubna

 

ZŠ a MŠ – zahájení prezenční výuky

– rodiče budou podrobně informováni e-mailem

   
KVĚTEN  
10. května MŠ – Zápis do MŠ
13. května ZŠ a MŠ – Projektový den – Hrátky s barvami
18. května ZŠ a MŠ – Beseda s policií
21. května ZŠ a MŠ – Projektový den – Papoušci/sovy
   
ČERVEN  
1. června ZŠ – Bezpečnost na internetu (preventivní program)
4. června ZŠ – Olympijský běh + plnění úkolů 
7. června ZŠ a MŠ – Fotografování
8. června ZŠ a MŠ – Cestovadélko (třídění odpadu)
9.-11. června ZŠ – Ozdravný pobyt v Neratově (přihlášení žáci)
14. června ZŠ a MŠ – Hodnocení mamutů (recyklohraní)
15. června MŠ – Výlet do Častolovic
15. června ZŠ – Výlet do Litic
16. června ZŠ a MŠ – Vyhodnocení mamutů (recyklohraní)
18. června – Pedagogická rada – uzavření klasifikace
23. června ZŠ – Pěší výlet na Vyhlídku
24. června ZŠ (4. a 5. roč.) – Výlet do Prahy
28. června ZŠ a MŠ – Vyhodnocení sběru druhotných surovin

29. června

 

ZŠ a MŠ – Projektový den ve školní družině

– polytechnická výchova

30. června – Slavnostní zakončení školního roku – předání vysvědčení
1.7. – 31.8. ZŠ – Hlavní prázdniny

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.