Mateřská škola

 

„ Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi.“

 

Budova, ve které je MŠ umístěna, se nachází cca 200 m od hlavního tahu ve směru na Žamberk.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje naši MŠ celkem 16 dětí (12 chlapců a 4 dívky). Třída je heterogenní, což znamená, že je smíšená. Věkově tedy od 2,5 až do 6 let. Kapacita třídy je 18 dětí.

Třída je vhodně vybavena tak, aby uspokojila potřeby všech dětí. Dětem jsou při ranních a odpoledních hrách k dispozici tzv. Centra aktivit. Pokud mají chuť, mají k dispozici koutek na kreslení – zde najdou spoustu omalovánek, volných papírů i šablon a dalších výtvarných materiálů.

Další je hudební koutek, ve kterém je několik hudebních nástrojů, se kterými se v průběhu školního roku děti postupně seznamují. Velkým pomocníkem při hudební chvilce jsou nám i elektrické klávesy.

Nachází se tu knihovna, která je bohatě vybavena spoustou knih, leporel a drobných her. Dále je zde kuchyňka, ve které děti při svých spontánních hrách napodobují své maminky při přípravě pokrmů. Je zde i koutek s autíčky a bagry, který uspokojí touhy každého chlapce.

Každodenní činnosti jsou velmi pestré a dynamické tak, aby motivovaly a rozvíjely jak děti nejmladší, tak především děti předškolního věku. Pro to, aby byly děti co nejlépe připraveny na školu, děláme maximum. Využíváme k tomu svoje vlastní zkušenosti a znalosti, celou řadu pracovních listů a metodických pomůcek. Rozvíjíme děti v oblasti jazykové, rozumové, komunikační, sociální, pohybové a environmentální. Snažíme se o to, aby z každého dítěte odešla do školy samostatná, zdravě sebevědomá a slušně vychovaná osobnost.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který byl vytvořen na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

 

Režim dne

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, podporují momentální nálady, tvořivost a rozpoložení dětí.

6:30 – 8:30            Příchod dětí do MŠ, volné hry dětí, ranní cvičení

8:30 – 9:00            Hygiena a svačina

9:00 – 9:30            Programově výchovná činnost (individuální, skupinová, frontální)

9:30 – 11:00          Hygiena a pobyt venku

11:00 – 11:45        Oběd a hygiena

11:45 – 13:45        Odpočinek a nespavé aktivity

13:45 – 14:15        Hygiena a svačina

14:15 – 15:30        Odpolední zájmové aktivity

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.