Fotoalbum ZŠ 2020-2021

 

Projektový den mimo školu

Žáci plnili úkoly zaměřené na dovednosti lidí s poruchou zraku. Na 1. stanovišti měli poslepu nalít sklenici vody za pomoci zvukového indikátoru, tzv. "hladinky". Na 2. stanovišti si vyzkoušeli chůzi se slepeckou holí a seznámili se s aplikací, která nevidomým lidem čte vše nahlas v mobilním telefonu. Na 3. stanovišti se zkusili poslepu podepsat do okénka, seznámili se s Braillovým písmem a šablonkou na rozlišování bankovek. Na 4. stanovišti je čekalo zajímavé povídání s paní Renatou, která je nevidomá. Žáci si vyslechli její životní příběh. Dozvěděli se také, jak náročný je výcvik vodicího psa a co všechno se musí naučit, aby mohl být nevidomým lidem dobrým pomocníkem.

Projektový den ve škole

Projektový den ve škole

Projektový den ve škole

Komentáře jsou vypnuty.