Výsledky voleb do školské rady

V pondělí 10. ledna 2022 se uskutečníly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který schválila starostka obce, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků základní školy a mateřské školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za člena školské rady:

Hanu Hostinskou

 

Ve středu 12. ledna 2022 se uskutečníly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který schválila starostka obce, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků základní školy a mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci školy zvolili za člena školské rady:

Mgr. Annu Luhovou

Jarní stezka

Paní učitelky ze školky připravily pro děti jarní stezku 🙂 

Více informací ZDE

Změna výše stravného

Z důvodu navýšení cen potravin dochází od 1. 9. 2020 ke změně výše stravného.

Více informací naleznete v záložce Školní jídelna – dokumenty.