Výsledky voleb do školské rady

V pondělí 10. ledna 2022 se uskutečníly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který schválila starostka obce, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků základní školy a mateřské školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za člena školské rady:

Hanu Hostinskou

 

Ve středu 12. ledna 2022 se uskutečníly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který schválila starostka obce, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků základní školy a mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci školy zvolili za člena školské rady:

Mgr. Annu Luhovou

Dýňobraní

Zveme rodiče, žáky i jejich rodiny na 1. ročník Dýňobraní. 

S sebou si vezměte dýni a náčiní na vyřezávání dýní. 

Do soutěže o nejlepší dýňový pokrm se může zapojit kdokoliv a to jednoduchým způsobem. Stačí vymyslet pokrm a donést ho od pondělí 11. 10. do čtvrtka 14. 10. do kuchyně ZŠ. Naše odborná porota bude poctivě ochutnávat a vše  zaznamenávat. V pátek společně vyhlásíme vítěze soutěže.

Těšíme se na Vás a Vaše pokrmy 🙂